10 October 2020

Atəşkəs - Rusiyanın son şansı...

Postsovet məkanındakı prosesləri hər bir vəchlə nəzarətdə saxlamaq istəyən Rusiya bu regionda olan konfliktlərin onun orbitindən kənarda baş verməsini özünün uğursuzluğu hesab edir. Əslində öz milli təhlükəsizliyi baxımından Rusiyanı haqlı saymağa əsas vardır. Belə ki, SSRİ-nin süqutundan sonra onun varisi olaraq ortada qalan bu böyük ölkə qırmızı dünyanın rəqibləri ilə üz-üzə qalmaqda davam etdi.